www.asbestinventarisatie-experts.nl Alles over asbestinventarisatie en de kosten daarvan
 • Heeft u een oudere woning, bedrijfspand of schuur (voor 1994) en wilt/moet u asbest laten verwijderen?

 • Of gaat u een verbouwing of sloopwerk uitvoeren en is er een redelijk vermoeden dat er asbest aanwezig is?

 • Dan bent u VERPLICHT om een asbestinventarisatie uit te voeren. Zonder inventarisatierapport mag asbest NIET verwijderd worden.

 • Een asbestinventarisatie mag alleen uitgevoerd worden door SC-540 gecertificeerde bedrijven

 • De genomen monsters worden gecontroleerd op de aanwezigheid van asbest

 • Uiteindelijk resulterend in een asbestinventarisatierapport (type A,B, G of O)

 • Op basis van het asbestinventarisatierapport mag het asbest verwijderd worden.

Particulieren mogen zelf asbest verwijderen tot maximaal 35 m2 asbesthoudend materiaal.

Wannneer is asbestinventarisatie niet verplicht

Alleen in 1 uitzonderingsgeval is geen asbestinventarisatie nodig

U mag als particulier zelf een beperkte hoeveelheid materiaal met asbest verwijderen zonder dat daar een asbestinventarisatie voor is vereist. Dit mag alleen als dit kan zonder dat u het materiaal beschadigt. U kunt bijvoorbeeld zelf een vensterbank weghalen als deze met schroeven vastzit. Of u mag de asbesthoudende golfplaten van uw schuurtje verwijderen en afvoeren. Er mogen echter geen asbestvezels vrij kunnen komen. U mag niet meer dan 35 vierkante meter asbesthoudend materiaal zelf verwijderen.

U moet altijd een sloopmelding doen bij uw gemeente als u asbest gaat verwijderen. Uw gemeente kan u verder vertellen welke voorzorgsmaatregelen u kunt nemen en waar u het materiaal kwijt kunt.

Bij sloop of renovatie dient u een sloopmelding te doen.

Conform Bouwbesluit moet u een sloopmelding doen bij aanwezigheid asbest

Onder 'slopen' wordt verstaan: het afbreken van een bouwwerk of een gedeelte daarvan. Bij verbouwingen kan dus sprake zijn van gedeeltelijk slopen. In dat geval moet u ook een sloopmelding doen. In geval van twijfel kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Maximaal 35 m2 mag alleen door particulieren zelf verwijderd worden zonder asbestinventarisatie, echter wel met sloopmelding.
 • In oudere woningen (voor 1994) zitten vaak asbesthoudende materialen

 • Ook zijn veel rioleringsbuizen nog van asbest

 • Nog miljoenen m2 asbesthoudend golfplaat in Nederland

 • Wilt u asbest laten verwijderen? Dan moet er eerst een asbestinventarisatie uitgevoerd worden

 • Licht destructief onderzoek ten behoeve van bemonstering

 • Onderzoek van monsters door laboratorium

 • Onderzoek- en analyseresultaten samen vormen het asbestinventarisatierapport

 • Asbest verwijderen op basis van asbestinventarisatierapport

 • Alleen SC-530 gecertificeerde bedrijven mogen asbest verwijderen

 • Verpakken van asbest belangrijk onderdeel van proces